E-learning

Federace rodičů a přátel sluchově postižených po velmi úspěšném projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící startuje od 1. 10. 2005 nový projekt, který bude trvat 2 roky - Tiché vzdělávání -
Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící.

Hlavní myšlenkou nového projektu je využít všeho dobrého, co bylo vytvořeno v rámci projektu Internet pro neslyšící. Vytvořené kurzy budou ještě upraveny na základě poznatků získaných při ověřování uvedeného projektu. V průběhu projektu (nejspíše v červenci 2006) předpokládáme ještě jedno prezenční ověření kursů v celkovém rozsahu asi 300 výukových hodin.

Prosíme neslyšící zájemce o toto školení, aby se již teď hlásili FRPSP na frpsp@frpsp.cz.

 

Pokud používáte nějakého e-mailového klienta (např. Outlook Express), stačí kliknout na odkaz a sám se otevře s předepsanou adresou a předmětem zprávy.


Zdroj: FRPSP Praha

zpět na úvodní stránku


pošta

2005 * www.sweb.cz/-postizeni