2003
Zdroj - Z časopisu InfoZpravodaj - Magazín informačního centra o hluchtě FRPSP
číslo časopisu 3 - PODZIM/2003 11. ROČNÍK
Text: podle materiálů MUDr. Příhodové v časopise zpracovala M. Vlčková


Z POHLEDU TECHNIKA
O KOCHLEÁRNÍM IMPLANTÁTU!

Základní informace a uživatelské rady     Vzhledem k tomu, že stále dochází k dotazům o kompenzačních pomůckách - v našem případě o kochleárním implantátu, tato webová stránka se tomuto tématu bude věnovat pro lepší informovanost. Předložené informace poskytla časopisu InfoZpravodaj MUDr. Jaroslava Příhodová, lékařka pracující pro AIMU, výhradního dovozce produktů firmy Cochlear.
Z časopisu zde budou uvedeny vybrané nejdůležitější informace, které by mohly čtenáře zajímat.

Jeanie


Kde se zabývají programem kochleárních implantací v ČR?

 • Dvě centra kochleárních imlantací v Praze ve FN Motol:
  1. ORL klinika 1. LF UK - dospělí
  2. ORL klinika 2. LF UK - děti
 • implantace u 1. dítěte v ČR
 • 75 dospělých;  162 dětí

 •  (poslední datový údaj: VII.2003)Jak pracuje kochleární implantát?

(pro zvětšení 2x klikněte levým tlačítkem myši)
(Zdroj obr.: http://www.ckid.cz/kochimp.asp)


  Popis obrázku: Vnitřní část kochleárního implantátu se skládá z přijímače – stimulátoru, který je umístěn do jamky skalní kosti, a jemného svazku 22 (24) elektrod, který je zaveden do hlemýžde vnitřního ucha.

  Vysvětlivky obr.:
Speech Processor ES Prit = typ řečového procesoru
Electrode Array = svazek elektrod
Received/ stimulator/ (Implantat) = přijímač - stimulátor - implantát

     Implantát převádí zvuk na digitální signály, které jsou vysílány sluchovým nervem do mozku, kde jsou rozpoznávány jako zvuky.

 1. Zvuk je přijímán mikrofonem v horní části řečového procesoru
 2. Tam je zvuk zpracován do zakódovaných signálů,
 3. které jsou vedeny do vysílací cívky.
 4. Vysílací cívka vysílá signály přes kůži do implantátu (přijímače/stimulátoru), kde jsou převedeny na elektické impulzy.
 5. Impulzy jsou poslány do svazku elektrod v hlemýždi, kde stimulují vlákna sluchového nervu.
 6. Sluchový nerv vede výslednou informaci do vyšších sluchovách drah a dále do mozku, který je rozeznává jako zvuk

Žadatelé o kochleární implantaci


  Děti:
  Centrum kochleárních implantací
  Foniatrické oddělení ORL kliniky 2. LF UK,
  Fakultní nemocnice v Motole
  U Mrázovky 15
  150 00 Praha 5
  Tel.:251013811
  Fax: 257328933

Žadatelé o kochleární implantaci


  Dospělí:
  Centrum kochleárních implantací
  ORL kliniky 1. LF UK,
  Fakultní nemocnice v Motole
  V Úvalu 84
  150 00 Praha 5
  Tel.:22443 4301
  Fax: 22443 4319

Úhrada kochleárních implantací


 • Kochleární implantace hradí zdravotní pojišťovny u pacientů splňujících přísná indikační kritéria
 • Schvalování kandidátů CI komisí pro posuzování oprávněnosti úhrady kochleárních implantací

Kritéria výběru dětí kochleární implantaci


 • Audiologická
 • Věk při vzniku hluchoty a jeho vztah k rozvoji řeči
 • Podpora rodiny a zajištění pooperační rehabilitace
 • Individuální schopnosti dítěte

Audiologická kritéria pro CI

Oboustranná senzorineurální závažná porucha sluchu

  • Tónový audiogram >90 dB HL
  • Audio se sluchadly > 55 dB HL
   (průměr na 500 - 4000 Hz)
  • Dospělí: (pouze postlingválně ohluchlí)
   diskriminace řeči - otevřené větné sestavy méně než 40%
  • Děti: Minimální nebo žádný přínos sluchadel po 6 měsíců rehabilitace

Praktický život uživatele CI

Nabíjení a výměna baterií v řečovém procesoru

 • Pravidelné kontroly nastavení řečového procesoru
  (v prvním roce prům. 5x, později 1x ročně)
 • Nošení ochranné přilby při rizikových sportech


Další upozornění pro uživatele CI

Zabezpečující detekční systémy

Systémy detekující kovy a systémy proti krádežím, jako letištní detektory a systémy v obchodních domech, vytvářejí silné elktromagnetické pole. Procházení těmito poli může u některých uživatelů implantátu vyvolat zkreslené zvukové vjemy. Materiály, z nichž je kochleární implantát vyroben, mohou naopak uvedené systémy aktivovat. V blízkosti uvedených zařízení je lépe vypnout řečový procesor.


Další upozornění pro uživatele CI

Letecká doprava

  Během startování a přistávání letadla a při rozsvícení
  světel "připoutejte se" mají cestující vypnout
  elektronická zařízení (např. osobní počítače).
  Řečový procesor je počítač a měl by být v   uvedených  situacích vypnut.


Magnetická rezonance

MRI u pacientů s CI


Kochleární implantáty Nucleus 24 mají odstranitelný magnet a umožňují MRI (magnetická rezonance) do 1,5 TESLA
Pacienti s typem Nucleus 22 odstranitelný magnet nemají. Pro tyto pacienty je MRI kokntraindikováno a nesmějí se pohybovat v místnosti, kde je MRI scanner.


Které lékařské zákroky nesmíme provádět u uživatele CI

Elektrochirurgie

  Při operaci na hlavě nebo krku pacienta s CI nesmějí být použity monopolární elektrochirurgické nástroje. Bipolární elektrochirurgické nástroje mohou být použity na hlavě a krku pouze v případě, že se elektrody kauteru nedostanou blíže než 1 cm od extrakochleárních elektrod implantátu.


Které lékařské zákroky nesmíme provádět u uživatele CI

Elektrokonvulzní terapie

Elektrokonvulzní terapie nesmí být nikdy použita na pacientovi s kochleárním implantátem. Může způsobit poškození tkáně hlemýždě nebo poškodit implantát.


Které lékařské zákroky nesmíme provádět u uživatele CI

Diatermie nebo neurostimulace:

  Nepoužívejte diatermii nebo neurostimulaci přímo nad implantátem. Proud indukovaných ve svazku elektrod by mohl způsobit poškození hlemýždě nebo trvale poškodit implantát.


Zpět na úvodní stránku

Nahoru na úvodní nadpis článku


2003 * SWEB.CZ/-POSTIZENI
vytvoření stránky: 8. 12. 2003

[CNW:Counter]